Klassenzimmer 7a & 7b

Hallo 7er!

Schön, dass ihr da seid!

Hier ist euer Lernmaterial! Bitte nach unten scrollen 😉

Neues ist immer hervorgehoben [neu neu neu vom …]

 

Deutsch 7a: Fr. Tabellion

Deutsch 7b: Fr. Johann & Fr. Rode

Mathe 7a & 7b: Fr. Meyer & Fr. Rode

Englisch 7a: Hr. Elsholz

Englisch 7b: Fr. Castor

Französisch 7a: Fr. Louis

Französisch 7b: Fr. Schmitt

GW 7a & 7ab: Hr. Jung

NW 7a: Fr. Johannes

NW 7b: Hr. Leske