Klassenzimmer 10

Hallo 10er!

Hier gibt’s zur Zeit nix 😉

Deutsch (E- & A-Kurs): Fr. Johann
Mathe (E-Kurs): Hr. Lang
Mathe (A-Kurs): Fr. Barbian
Englisch (E-Kurs)
Englisch (A-Kurs): Hr. Schaefer
Bildende Kunst
Biologie
Chemie (A-Kurs): Fr. Barbian
Chemie (E-Kurs): Fr. Johannes
Erkunde: Hr. Lang
Französisch
Geschichte
Physik
Sozialkunde