Klassenzimmer 10a & 10b

Hallo 10er!

Schön, dass ihr da seid!

Hier ist euer Lernmaterial! Bitte nach unten scrollen 😉

Neues ist immer hervorgehoben [neu neu neu vom …]

Deutsch 10a (E- & A-Kurs)
Deutsch 10b (E- & A-Kurs)
Mathe 10a & 10b (A-Kurs)
Englisch 10a & 10b (A-Kurs)
Bildende Kunst 10b
Biologie 10a
Biologie 10b
Chemie A-Kurs
Chemie E-Kurs
Erkunde 10a (E-Kurs)Erkunde 10b (A-Kurs)
Französisch 10a & 10b
Geschichte 10a & 10b
Physik 10a & 10b
Sozialkunde 10a & 10b